Şartlar Ve Koşullar

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) hediyediye.com adresindeki Teknik Servis Dijital Baskı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan hediyediye.com sorumlu değildir. hediyediye.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

hediyediye.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

hediyediye.com’un, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe hediyediye.com’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

hediyediye.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi hediyediye.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. hediyediye.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

hediyediye.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, hediyediye markası ve diğer markalar, www.hediyediye.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. hediyediye.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve hediyediye.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından hediyediye.com hesabının gerek hediyediye.com’u, gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya hediyediye.com’un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde hediyediye.com, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, “Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler” iade edilemez, beden değişimi yapılamaz veya ürün değiştirilemez. Bu nedenle kişiselleştirdiğiniz üründe hata olup olmadığını kontrol ederek sipariş veriniz.

Bir ürünün üzerine basılması amacıyla hediyediye.com’a gönderdiğiniz görselin/logonun, lisanslama ve telif hakkı kurallarını aşağıdaki şekilde kabul etmeniz gerekmektedir.
– ”Gönderdiğim resim, tasarım, yazının ticari lisansı ve üretme hakkı bana aittir.”
– ”Eğer, herhangi bir sebeple, kullandığım tasarımın lisans sahibi hediyediye.com ile bağlantı kurarsa, hemen bana yönlendirilecektir.”
– ”Ürün kişiselleştirme için paylaştığım isim veya isim soyadı hatalarından ben sorumluyum. Ürün değişikliği ya da iadesi yapılmayacağını biliyorum.”
– ”Üçüncü şahıslara ait telif hakkı ile korunan bir dizayn kullanmak ciddi bir suçtur ve ağır cezaları vardır.”
– ”Şahsımdan kaynaklanan bu tür sorunlarla ilgili Giftin Group Bilişim Hizmetleri her türlü hukuki yola başvurabilir.”
– hediyediye.com veritabanında sakladığı site üyelerine ait bilgilerin güvenliğini mümkün olduğunca korumaya çalışır, fakat hacking ve benzeri dış müdahaleler ile olabilecek zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

hediyediye.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.

TEKNİK SERVİS KOPYALAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA

AÇIK RIZA METNİ

TEKNİK SERVİS KOPYALAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı, söz konusu Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi ve bu kapsamda,

Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar da dahil olmak üzere ve söz konusu metindeki şartlar dahilinde,

· İsimim, soy ismim, TC Kimlik Numaram, doğum tarihim, doğum yerim gibi açık kimlik verilerimin,

· Lokasyon ve adres bilgilerim, telefon numaram, elektronik posta adresim ve sair iletişim verilerimin,

·Satın aldığım ürün/hizmete ilişkin bilgilerim dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme

bilgilerim,

· Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verilerim,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri, Mal/Hizmet Satın Alım/Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerini yerine getirmek, bunların geliştirilmesi, Şirket ile yapmış olduğum satış ve hizmet ilişkisi dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın kurulacak her nevi ticari ilişki dâhilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatı uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları; muhasebe; bilgi işlem ve ilgili diğer 1 departmanları fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; vermiş olduğum bilgilerimin ve/veya edinilen bilgilerimin dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın şirkete sağladığım her türlü bilgimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi, aydınlatma metnini OKUDUĞUMU ve KVKK çerçevesinde AÇIK RIZAM bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve İkincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirketin hizmetinden faydalandığı ve işbirliği içerisinde bulunduğu altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortakları, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler başta olmak üzere, İş Ortakları, Tedarikçileri, İştirakler-Bağlı ortaklıklar, Hissedarlar, Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebileceğini ve aktarılabileceğini VE BU HUSUSTA AÇIK RIZAM OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDERİM.

Bununla birlikte, KVKK’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirket’e yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim ve kabul ediyorum.

Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirketin hizmetinden faydalandığı ve işbirliği içerisinde bulunduğu altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortakları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler başta olmak üzere iş ortakları, tedarikçileri, iştirakler-bağlı ortaklıklar, hissedarlar, kanunen yetkili Kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel ve gerçek kişiler ile yukarıda yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin paylaşılmasına, bu doğrultuda işlenmesine ve gereken süre zarfında saklanmasına  AÇIK RIZAM olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Aydınlatma Beyanının bir nüshasını aldığımı, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı HÜR İRADEMLE KABUL EDİYORUM.

Paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.